Om Engelkonst

Engelkonst är en konstförening med syftet att väcka, vidga och fördjupa medlemmarnas intresse för god konst och konstnärlig verksamhet. Föreningen är till för dig som är anställd eller förtroendevald i Ängelholms kommun.

Verksamhet

Engelkonst håller utställningar i Stadshusets cafeteria under hela året. Du kan även se bilder på verken här på webbsidan under fliken Utställningar. Vid varje utställning köper konstföreningen in minst ett och oftast flera verk av den konstnär som har visning.

Varje år anordnas ett medlemslotteri där alla medlemmar har möjlighet att vinna den inköpta konsten. Dragning i medlemslotteriet sker i november varje år. För att vara med i dragningen så måste du ha köpt och betalat din andel före 31 oktober samma år.

Läs mer om medlemskap i Engelkonst under fliken medlem.

Nytt namn och visuell identitet 2022

Konstföreningen startades 6 december 1977 av den dåvarande ekonomichefen Gösta Kristén. Föreningen hette då Stadshusets konstförening Ängelholm.

Då konstföreningen är till för alla anställda och förtroendevalda i Ängelholms kommun, och inte enbart de som har anknytning till Stadshuset, har vi under 2022 valt att ändra vårt namn. Vi vill att vårt namn ska vara inkluderande för alla medlemmar och samtidigt unikt och modernt. Namnet är dessutom en flört med den gamla stavningen av Ängelholm som ju är Engelholm.

När vi ändrade vårt namn behövde vi även en ny logotyp. Tanken med den nya logotypen är att förmedla konstföreningens syfte och den konstglädje vi vill sprida till våra medlemmar. Därför är logotypen både lekfull och elegant, mjuk och hård, med olika typsnitt och ett färgglatt inslag av droppar som för tankarna till en klassisk färgpalett.